Paletni regali


Paletna skladišta su skladišta čiji se sistem skladištenja zasniva na paletama. Iako postoje mnoge vrste regalnih sistema, sve vrste omogućavaju skladištenje robe u horizontalnim redovima i to na više nivoa.

Od drugog svjetskog rata, regali za skladištenje su postali veoma bitan i sveprisutan element najmodernijih skladišta, proizvodnih postrojenja, prodajnih centara i drugih objekata za skladištenje i distribuciju.

Konstrukcija za visine do 40 m i za nosivost do 6.000 kg po paletnom mjestu. Stranice regala spojene vijcima ili zavarene mogu biti izvedene i za nosivost polja/ modula iznad 30.000 kg. Nosači paleta se proizvode u više dužina i vrsta profila i mogu se pomicati po visini bez spajanja vijcima.

Regalna polja mogu se ispuniti metalnim ispunama, ivericom, rešetkama i dr.